Védjegyoltalmi jogok

A védjegyoltalom magában foglalja a védjegy használatának jogát azoknak a termékeknek és szolgáltatásoknak vonatkozásában, amelyekre vonatkozóan bejegyezték és a védjegyoltalomban részesülő termék használatának engedélyezését mások részére a bejegyzett védjegyjogosulttal megállapított feltételek mellett. A védjegyoltalom magában foglalja a jogot jogi lépések megtételére másokkal szemben, akik bitorolják a bejegyzett védjegyet a lajstromozott termékkel azonos vagy hasonló védjegynek azonos vagy hasonló terméken vagy szolgáltatáson való használatával.

A Magyar Szabadalmi Hivatal jár el védjegy ügyekben a törvényben meghatározott kivételekkel, a 2004. évi CXL. tv. közigazgatási eljárásokra és szolgáltatásokra vonatkozó általános rendelkezései alapján. A termékek vagy szolgáltatások típusát, amelyre a védjegyoltalmat kérik, pontosan meg kell jelölni a kérelemben.

Másodlagos menü