Védjegy jelentése és a védelem célja

Védjegy minden olyan grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól. A védjegynek nagy szerepe van a marketingben és a reklámozásban. Néhány védjegynek valóban nagy piaci értéke van az üzleti hírnév és a termék megjelenéséhez kapcsolódó közvetlen és érzékelhető kapcsolat következtében.

A védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 1. § (a továbbiakban: „Védjegy tv.”) meghatározza azoknak a jelöléseknek a körét, amelyekre védjegyoltalom nyújtható. Ezek a következők: szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat; betű, szám; ábra, kép; sík- vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját, színét; színösszetétel, fényjel, hologram; hang, valamint az eddig felsorolt egyes megjelölések összetétele.

Másodlagos menü