Védjegy

A védjegy az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódásának előmozdítására szolgáló jogi oltalom. Számos formát ölthet: lehet szó, szóösszetétel, ábra, sík- vagy térbeli alakzat, a terméknek vagy csomagolásának formáját is beleértve. A védjegyjogosultnak kizárólagos joga van arra, hogy a védjegyet az árujegyzékben szereplő árukkal kapcsolatban használja, illetve használatára másnak engedélyt adjon.

A védjegy csak abban az országban áll oltalom alatt, ahol lajstromozták. Léteznek nemzetközi védjegyoltalmi rendszerek, amelyek több országra biztosítják az oltalmat (pl. EPO védjegye). Azonban nincs olyan egyezmény, amely a Föld valamennyi országában lehetővé tenné a védjegyoltalom egyetlen bejelentéssel való megszerzését.

A Magyar Szabadalmi Hivatal meghatározása szerint a ™ (trademark) és a ® (registered trademark) közötti különbség, hogy bár a ™ megjelölést akkor használják, ha a szellemi tulajdon nincs lajstromozva, de azt használója védjegynek tekinti. A ® jelölés a már bejegyzett védjegyekre használható.

Másodlagos menü