Találmány

A találmány műszaki alkotás, műszaki fejlesztés eredménye. Szerzője, aki ténylegesen kitalálta, elkészítette a megoldást, a feltaláló. Bárki lehet feltaláló, ehhez "csak" valamely probléma felismerésére és a megoldás kidolgozására van szüksége. A szabadalom a műszaki megoldásra, a találmányra engedélyezett kizárólagos jogot jelenti. A kizárólagos jog arra hatalmazza fel a jogosultat, hogy szabadalmazott találmányát csak ő hasznosítsa, mindenki mást eltiltson a találmány használatától. Mindezek az ismertetett fogalmak az innovációs kör, az ötlet - fejlesztés - termelés - értékesítés láncolatában, annak minden egyes eleme között megjelenhetnek.

A találmány olyan természeti összefüggés felismerése, amely eddig még nem volt ismert. A megkülönböztető kritérium a találmány és a szabadalom között a gyakorlatban való alkalmazás megléte vagy hiánya. Megállapítható, hogy a találmány a tudomány általánosabb szintjén található és nem közvetlenül alkalmazható a gyakorlatban. A magyar szabályozás nem ír elő semmilyen különleges jogi védelmet a találmányokra vonatkozóan, azoknak a szerzői jog általános szabályai biztosítanak védelmet. A feltaláló alanyi jogát a díjra a jog kifejezetten nem biztosíthatja, bár a feltalálás ténye természetesen lehet a díj megszerzésének alapja mind nemzeti, mind nemzetközi szinten.

Másodlagos menü