Szellemi tulajdon jogtisztaságának vizsgálata

A tevékenység a technológia, termék vagy szolgáltatás értékesítésével, illetve hasznosításával megcélzott országokban előre feltárja azokat a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokat, amelyekkel jogütközés várható. A különböző jogintézmények szerint (szabadalom, védjegy, formatervezési minta, szerzői jog és további speciális oltalmi formák) külön-külön érdemes elvégezni a vizsgálatot úgy a nemzetközi adatbázisokban, mint a külföldi nemzeti hatóságok által vezetett országos nyilvántartásokban.

Másodlagos menü