Szellemi tulajdon

A szellemi tulajdon oltalmának két formája a szerzői jog és az iparjogvédelem. A polgári jog speciális területét alkotják. A szerzői jog hatálya alá a művészeti, tudományos munkák tartoznak. Az iparjogvédelem a műszaki megoldások, formai kialakítások és az áruk vagy szolgáltatások megkülönböztetésére alkalmas megjelölések oltalmát szolgálja.

Az iparjogvédelem területei:

 

  • szabadalom
  • használati mintaoltalom
  • ipari mintaoltalom
  • védjegy és földrajzi árujelzők oltalma
  • mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalma

 

Ezek közül az oltalmi formák közül viszonylag kevésbé ismert és ritkábban használt a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának, továbbá a földrajzi árujelzőként használható földrajzi jelzésnek és eredet-megjelölésnek az oltalma.

Másodlagos menü