Szabadalom tulajdona

A tulajdonjog mind személyhez fűződő, mind vagyoni jogokat tartalmaz. A feltaláló személyhez fűződő joga szerint azt a személyt kell feltalálónak tekinteni, aki megalkotta a találmányt. Mint a feltalálás speciális formáit, a szabadalmi törvény megkülönbözteti a szolgálati és alkalmazotti találmányt.

Szolgálati találmány annak a találmánya, akinek munkaviszonyból adódó kötelessége, hogy a találmány tárgykörébe eső megoldásokat dolgozzon ki (szabadalmi tv. 9. § (1)). Alkalmazotti találmány annak a találmánya, aki anélkül, hogy ez munkaviszonyból eredő kötelessége lenne, olyan találmányt dolgoz ki, amelynek hasznosítása munkáltatója tevékenységi körébe tartozik (szabadalmi tv. 9. § (2)).

A szabadalmi jogok átruházása az alkalmazott részéről a munkáltatóra nem korlátozás nélküli, tekintve, hogy a feltalálónak vannak személyhez fűződő jogai (névviselés joga, jog ahhoz, hogy feltalálónak tekintsék). A szolgáltatás/alkalmazotti találmány hasznosításának jogáért a munkáltatónak szintén díjat kell fizetnie.

Másodlagos menü