Szabadalmi törvény

Magyarország az Európai Unió tagállamaként számos szabadalmi jogalkotásra vonatkozó európai iránylevet végrehajtott. Magyarország ratifikálta az 1973. október 5-i Európai Szabadalmi Egyezményt, az 1970. június 19-i Szabadalmi Együttműködési Szerződést. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban: „Szabadalmi tv.") tartalmazza a magyar szabadalmi jogalkotás legfontosabb rendelkezéseit.

Másodlagos menü