Szabadalmi oltalom időtartama

A Magyar Szabadalmi Hivatal olyan kormányzati szerv, amely a szellemi alkotások védelmével kapcsolatos eljárások lefolytatásáért felelős. „A Magyar Szabadalmi Hivatal hatáskörébe a következő szabadalmi ügyek tartoznak: szabadalom megadása; szabadalmi oltalom megszűnésének megállapítása és újra érvénybe helyezése; a szabadalom megsemmisítése; nemleges megállapítás; szabadalmi leírás értelmezése; szabadalmi bejelentések és a szabadalmak nyilvántartása, beleértve a fenntartásukkal kapcsolatos kérdéseket; szabadalmi hatósági tájékoztatás” (szabadalmi tv. 44. §).

A megsemmisítési eljárást és a nemleges megállapítást a Magyar Szabadalmi Hivatal előtt lehet indítani. Bármely személy indíthat megsemmisítési eljárást a szabadalmas ellen. A megsemmisítési eljárásra irányuló kérelmet a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz kell benyújtani, és csatolni kell az okirati bizonyítékokat (szabadalmi tv. 80-81. §, megsemmisítési eljárás). A szabadalmi törvény a következők szerint írja le a nemleges megállapítást: „Aki attól tart, hogy ellene szabadalom-bitorlás miatt eljárást indítanak, az eljárás megindításáig kérheti annak megállapítását, hogy az általa hasznosított vagy hasznosítani kívánt termék vagy eljárás nem ütközik valamely, általa megjelölt szabadalomba” (szabadalmi tv. 37. § ). „A végleges szabadalmi oltalom a bejelentés napjától számított húsz évig tart” (szabadalmi tv. 22. § ). A szabadalmi oltalmat nem lehet meghosszabbítani.

Másodlagos menü