Szabadalmazhatóság részletes vizsgálata

A szabadalmazhatóság részletes vizsgálatának keretében az deríthető ki, hogy a találmány megfelel-e a Szabadalmi Törvény által támasztott oltalmazási feltételeknek. Az újdonságkutatás figyelembevételével, részletes indoklással elkészített jelentés segítséget nyújt annak megítélésében, hogy a megszerezhető korlátozott időtartamú jogi monopólium mennyire erős piaci pozíció elérését teszi lehetővé.

Másodlagos menü