Szabadalmazhatóság

A szabadalmi jog olyan jogviszony, amely felruházza a szabadalom jogosultját a szabadalomra vonatkozó mind alanyi, mind vagyoni jogokkal.

A szabadalmazhatóság kritériumai (találmány fogalma, újdonság, feltalálói lépés, ipari alkalmazhatóság) teljesen megegyeznek az Európai Szabadalmi Egyezmény által előírt kritériumokkal (az Egyezmény 52-57. cikkelyei).

A szabadalom újdonságát a Szabadalmi Hivatal vizsgálja általában a korábbi szabadalmi dokumentumok megvizsgálása útján.

A szabadalmi tv. 2. §-a szerint: „Új a találmány, ha nem tartozik a technika állásához". A szabadalmazhatóság másik kritériuma, hogy feltalálói tevékenységen kell alapulnia, ami azt jelenti, hogy az a technika állásához képest szakember számára nem nyilvánvaló (szabadalmi tv. 4. §).

A szabadalmazhatóság szintén lényeges kritériuma az, hogy: „a találmánynak iparilag alkalmazhatónak kell lennie, ami azt jelenti, hogy az ipar vagy a mezőgazdaság valamely ágában előállítható vagy használható” (szabadalmi tv. 5. §).

Másodlagos menü