Licencia

A licencia szó jelentése: használati jog, engedély. A licencia valamely szellemi alkotással kapcsolatos iparjogvédelmi vagy szerzői jogok alapján a hasznosítás, illetve használat teljes vagy részleges, időben és/vagy térben korlátozott tartamú átengedése.

A szellemi tulajdon típusa alapján kétféle licencia szerződés létezik:

 

  • szerzői jogi felhasználási szerződés
  • szabadalom-hasznosítási szerződés 

 

A jogviszonyokat az engedélyező (a hasznosítási jogokat átadó) és az engedélyes között létrejött licencia szerződés szabályozza. A magyar jogban a licenciát az 1997. évi XI. törvény IV. fejezete (Használati szerződés) szabályozza részletesen.

Másodlagos menü