Kutatás-fejlesztés

A kutatás-fejlesztés olyan tevékenységeket ölel fel, amelyek célja új ismeretek szerzése, új alkalmazási lehetőségek feltárása, új szolgáltatások vagy eljárások kísérleti úton történő kifejlesztése.

A kutatás-fejlesztés akkor teljes, ha teljesül az alábbi három kritérium:

 

  • Adott a probléma, melynek megoldása nélkül nem jöhetne létre új vagy továbbfejlesztett termék, eljárás vagy szolgáltatás (az alkotás eleme)
  • A K+F tevékenység valamilyen új elemet tartalmaz a hasonló rendeltetésű termékhez, szolgáltatáshoz, eljáráshoz képest (az újdonság eleme)
  • A kutatómunkának ismeretlen végeredményből kell kiindulnia (a kezdeti bizonytalanság eleme) 

 

Fontos, hogy az újdonság kritériumának legalább az adott szervezet szintjén teljesülnie kell. Társadalomtudományokban leginkább módszertani újdonságok megszületéséhez, illetve a modellezési tevékenységhez kötődik kutatás-fejlesztés. A szoftverfejlesztés nem minden esetben tekinthető K+F tevékenységnek. Leginkább a szoftverekkel kapcsolatos elméletek (elvek) továbbfejlesztése és/vagy új technológiai megoldások kapcsán beszélhetünk K+F-tartalmú szoftverfejlesztésről (pl. új programnyelv kidolgozása esetén).

Másodlagos menü