Klaszter

A klaszterben egy adott iparághoz tartozó cégek, üzleti partnereik és a kapcsolódó intézmények a versenyelőnyök kihasználásának érdekében térben sűrűsödnek. A klaszter tagjai ugyanazon infrastruktúrára támaszkodnak, használják egymás termékeit és szolgáltatásait, valamint hasonló innovációkat tudnak hasznosítani. Ezáltal kihasználhatják a lokalizációs előnyöket: a szállítási költségek alacsonyak, gyorsabb az információ-áramlás, megvalósul a tudás (különösen a kodifikálatlan, tacit tudás) állandó cseréje, illetve elsajátítják a technikai és szervezési tapasztalatokat.

Másodlagos menü