Partnereink

A ValDeal kiemelt szakmai partnerei az alábbi intézmények és vállalatok:

University of Texas at Austin IC2 Intézete

Az intézet 1989-ben alakult, azóta több mint 140 vállalkozást szolgált ki inkubációs, technológia-transzfer és vállalkozásfejlesztési szolgáltatásaival. 

Az IC2 intézet projektszelekciós modellje az egyik minta a ValDeal számára: Austinban, illetve környékén többlépcsős szűrő segítségével választották ki azokat a projekteket, amelyek hasznosíthatósági potenciálja a legmagasabb volt, és amelyek szisztematikus fejlesztésével sikereket értek el. Az IC2 Intézet segítségével ezek a vállalkozások 1,5 milliárd dollár árbevételt realizáltak, 720 millió dollár befektetést generáltak és mintegy 3000 új munkahelyet teremtettek. Mindezt az egyetemek, kutatóközpontok tudásbázisára alapozva, az ott fellelhető innovatív ötletek, technológiák feltárásával és piacosításával valósították meg.

A ValDeal számára az IC2 Intézettel zajló együttműködés a többlépcsős projektértékelő rendszer kialakításában jelentős.

Tovább a partner honlapjára 


 

INNO Group

A ValDeal stratégiai partnere Európa egyik legjelentősebb technológia-transzfer vállalkozása, a karlsruhei székhelyű INNO Group.

Az INNO Group erőssége az egyetem – ipar kapcsolatok erősítése, a korai fázisú projektszelekció, a technológia-transzfer. A cég kifejezetten a tudományos, egyetemi szférából kikerülő szellemi termékek piaci hasznosítására fókuszál. Az európai kutatás-fejlesztéstől a finanszírozáson át a termékfejlesztésig az innovációs folyamat minden szakaszában jelen van, emellett stratégiai innovációs fejlesztéseket valósít meg több régióban is. Több mint 30 regionális innovációs stratégiát készített és valósított meg, többek között Oxfordban, Franciaországban, Svédországban, Szlovákiában és Csehországban.

A ValDeal számára az INNO Grouppal zajló együttműködés az egyetemi projektek felkutatásában és értékelésében jelentős.

Tovább a partner honlapjára


 

Detroit TechTown – Wayne State University

A TechTown induló vállalatok piaci megjelenését segíti az Amerikai Egyesült Államokban.

Az Egyesült Államok legnagyobb üzleti inkubációs központjaként a TechTown több mint 10.000 m2-en működik. Létesítményei között modern laboratóriumok és irodahelyiségek találhatók. A TechTown szerepe az infrastruktúra biztosítása üzleti partnerei számára, ugyanakkor elősegíti a különféle állami és helyi támogatásokhoz való hozzáférést is. Utóbbit egy tanácsadókból és mentorokból álló tapasztalt csapat biztosítja. A Rodman and Rendshaw a TechTownnal kötött megállapodás értelmében minden észak-amerikai piacra bevezetendő élettudományi technológiát 90 napos határidővel véleményez finanszírozási szempontból.

A ValDeal számára a TechTown az egyik követendő nemzetközi példa.

Tovább a partner honlapjára 


 

Central European Ventures

A Central European Ventures (CEV) Detroitban, a TechTown üzleti inkubációs központban működik, a Wayne State University inkubátorházában.

A ValDeal által alapított vegyesvállalat célja közép-európai innovatív termékek és technológiák hatékony bevezetése a világ legfejlettebbjének számító amerikai piacra. Közép-Európában számos értékes találmány születik, azonban hiányzik a vállalkozások beindításához és működtetéséhez, valamint az amerikai termékfejlesztéshez és piaci bevezetéshez szükséges menedzsment tapasztalat.

A CEV által bevezetendő termékeket és technológiákat piaci elemzések segítségével választják ki. Ez a szűrési és kiválasztási feladat a budaörsi ValDeal Innovációs Zrt. munkája.

Tovább a partner honlapjára


 

CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Nonprofit Kft.

A Közép-magyarországi Innovációs Központ Nonprofit Kft. (CHIC) a magyar feltalálókat készíti fel arra, hogy találmányaikból termékeket legyenek képesek létrehozni. Képzésekkel és tanácsadással segíti a hazai feltalálókat, hogy vállalkozók és tulajdonosok váljanak belőlük. Nonprofit tevékenységét az állammal közös szerepvállalásban végzi, így járulva hozzá a mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez, versenyképességének javításához.

A CHIC nemzetközi együttműködéseivel elősegíti a legjobb innovációs gyakorlatok magyarországi elterjesztését. A szervezet emellett a Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség tagja: aktív szerepet vállal a régió innovációs stratégiájának kidolgozásában és megvalósításában. Ezen kívül működteti a Megújuló Energia Kompetencia Központot, amely az alternatív energiaforrások hatékonyabb elterjesztését tűzte ki céljául.

A CHIC a korai fázisú találmányok fejlesztésében partnere a ValDealnek.

Tovább a partner honlapjára


 

Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda

A szellemi tulajdon oltalmával foglalkozó Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. 50 éve megtalálható a piacon, ma már vezető pozícióban. Professzionális szolgáltatást nyújt a szellemi tulajdon oltalmával kapcsolatos összes tevékenységet illetően.

Ezen tevékenységek a következők: különböző szabadalmi, védjegy és minta jogok szerzése, fenntartása és védelme, az ütköző vagy akadályozó jogok feltárása, esetleges elhárítása, a jogok érvényesítése. A szabadalom és védjegy kutatása, licencia-szerződések készítése, egyedi szakvélemény kiadása, valamint egyéb, személyre szabott szolgáltatások is ide sorolhatók.

A ValDeal számára a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos kompetenciát és szolgáltatásokat biztosítja.

Tovább a partner honlapjára


 

Közép-európai Egyetem / CEU Business School 

A Közép-európai Egyetem az Amerikai Egyesült Államokban és a Magyar Köztársaságban akkreditált budapesti székhelyű felsőoktatási intézmény, amely posztgraduális képzést nyújt a társadalomtudományok, a bölcsészettudományok, a közgazdaságtudomány és a jogtudomány terén.

Az egyetem által nyújtott képzésre kiemelten jellemző az interdiszciplinaritás és a multikulturális jelleg, a kritikus gondolkodás és a társadalmi felelősségvállalás. A végzett hallgatóknak az itt megszerzett magas szintű tudás és szakértelem lehetőséget teremt arra, hogy fontos munkaköröket töltsenek be a nemzetközi tudományos élet és a munkaerőpiac különböző területein.

A Közép-európai Egyetem a Valdeallel közösen vesz részt hazai és nemzetközi oktatási projektekben (pl. Leonardo program).

Tovább a partner honlapjára


 

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Magyarország legnagyobb és egyik legsikeresebb nonprofit alkalmazott kutatási intézménye.

Célja elsősorban a magyarországi vállalatok versenyképességének és hatékonyságának növelése a sikeres innovációk és technológia-transzfer támogatásával. Ezt a missziót az alábbi kutatási és fejlesztési fókusz területeken kívánja elérni:

 

  • Anyagtudomány és lézertechnológia
  • Nanotechnológia
  • Biotechnológia
  • Információs és kommunikációs technológiák
  • Logisztika és ipari gyártástechnológiák
  • Növénygenomika és bioenergetika

 

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány innovációs hídképző intézmény, mely az elmúlt két évben közel 200 vállalattal került szakmai és üzleti kapcsolatba. Számukra komplex tudományos és műszaki megoldásokat kínál hatékonyabb és eredményesebb működésük elérése érdekében.

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány a ValDeal intézményi és projektszintű együttműködő partnere.

Tovább a partner honlapjára


 

EBN BIC 

Az Európai Üzleti és Innovációs Központok Hálózata (EBN) 1984-ben az Európai Bizottság, vezető európai iparvállalatok és a legelső üzleti és innovációs központok (BIC) közös kezdeményezésére jött létre.

A BIC-ek olyan szervezetek, melyek támogatják az innovációt és a vállalkozásokat – innovációs szolgáltatásokkal, inkubációval és a nemzetközi piacra jutás lehetőségének megteremtésével. Ösztönzik új vállalkozások létrejöttét, a meglévők fejlődését, mindezzel biztosítva a gazdaság fejlődését.

Mára az EBN a legerősebb civil pán-európai hálózat, mely több mint 200 üzleti és innovációs központot (BIC) és hasonló szervezetet (inkubátorok, innovációs és vállalkozói központok) tömörít.

Tovább a partner honlapjára

Másodlagos menü