Innotett

A ValDeal Innovációs Zrt. 2006 decemberében állami támogatást nyert a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által kiírt Innovációs menedzsmentfejlesztő és technológia transzfert elősegítő pályázati programban (INNOTETT_06).

A pályázat céljai
• A kutató-fejlesztő intézményeket és azok eredményeit felhasználó vállalatokat összekapcsoló intézményi, hálózati struktúrák (technológia transzferközpontok, üzleti inkubáció) szolgáltatásainak fejlesztése, piaci szemléletük megerősítése.
• A technológia transzfer támogatása.
• A kutatási eredmények hasznosítási folyamatának gyorsítása.
• Az induló, valamint kis- és középvállalkozások számára hasznosítási és piaci stratégia kialakításának elősegítése.
A pályázati kiírás ValDeal által megpályázott első komponense egy kísérleti innovációs menedzsmentközpontot kívánt létrehozni, amely a pilot működés alatt létrejövő eredményekből, tapasztalatokból kialakítja az innovációs menedzsment hazai környezethez illeszkedő legjobb gyakorlatát, segíti a jogtulajdonosok (egyetemek, akadémiai intézetek, egyéni feltalálók) és a hasznosító partnerek (üzleti angyalok, kockázatitőke-befektetők, licencia vásárlók) összekapcsolását.

A ValDeal Innovációs Zrt. pályázati vállalásai
• Professzionális, integrált innováció-menedzsment rendszer kísérleti modelljének kifejlesztése és tesztelése, amely lehetővé teszi a tudásközpontok, egyetemek, intézetek, innovatív vállalkozások és magánfeltalálók nagyszámú ötletének rendszeres gyűjtését, piaci szempontú értékelését, az ígéretes találmányok továbbfejlesztését, majd sikeres piacra juttatását.
• Legalább 100 db innovatív technológia, termék felkutatása, azonosítása, értékelése és a megfelelő hasznosítási lehetőség kiválasztása; a projektgazdák számára a sikerhez szükséges, nemzetközi tapasztalatokon alapuló tanácsadás biztosítása, valamint a tapasztalatok alapján az innovációs szolgáltatási modell finomhangolása.
Fontos megjegyezni, hogy az értékelés központi eleme és célja nem a tudományos kiválóság, hanem kizárólag a piaci hasznosíthatóság meghatározása volt, az értékelés egyes elemei (technológia/piac/menedzsment) is ezt a célt szolgálták.

A pilot projekt megvalósítása
A projekt megvalósítási időszaka 2006. december 1-jétől 2010. november 30-ig tartott. Alapvető cél volt, hogy olyan módszertan és üzleti modell jöjjön létre, mely a kísérleti szakaszt követően fenntarthatóvá válik, az alábbi jellemzőkkel:
• A szellemi alkotások piaci potenciáljának korai fázisban történő költséghatékony megítélése.
• Nagyszámú szellemi alkotás versenyeztetése, a kritikus projekttömeg elérése.
• Költséghatékony és mielőbbi piaci elérést támogató üzletfejlesztési szolgáltatás.
• A megfelelő szaktudás biztosítása, tapasztalatszerzés.
• Integrált rendszerbe szervezett, testre szabott szolgáltatási csomagok összeállítása innovatív projektek számára.
• Hazai és nemzetközi tőkepiaci és szakmai kapcsolatrendszer fejlesztése.
• A találomra történő hasznosulás helyett projektszűrés, szelekció és üzletfejlesztés.
• A szellemi tőke piacosításának hatékonyabbá és kockázatmentesebbé válását támogató módszertan és rendszer fejlesztése.

Másodlagos menü