Adatvédelmi tájékoztató

1) A ValDeal Innovációs Zrt. az Ön által a honlap használata során megadott személyes adatok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a ValDeal Innovációs Zrt.-hez, ezzel hozzájárulását adja, hogy azt az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje.

2) Adatkezelő: az adatok kezelője a ValDeal Innovációs Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2., cg.: 13-09-081430)

3) Kezelt adatok fajtája és kezelésük jogalapja: a felhasználónak a www.valdeal.hu , illetve a www.valdeal.com honlapokon a sikeres regisztrációhoz – az adatbázisok típusától függően - az alábbi rovatokat kell kitöltenie:

  • Feltalálói adatbázisba történő bejelentkezéskor: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, ország, telefonszám, tudományág
  • Befektetői adatbázisba jelentkezéskor: vezetéknév, keresztnév, e-mail, ország, telefonszám, tudományág
  • Feltalálói hírlevélre való feliratkozáskor: e-mail, vezetéknév, keresztnév
  • Befektetői hírlevélre való feliratkozáskor: e-mail, vezetéknév, keresztnév
  • A site-ról küldött levél esetén: vezetéknév, keresztnév, e-mail, üzenet A regisztráció során a fentiek szerint megadott adatok rögzítésre kerülnek. Az adatkezelés az érintettek fentiek szerinti önkéntes hozzájárulása alapján történik.

4) Adatkezelés célja: A II/3. pontban megjelölt adatokat a ValDeal Innovációs Zrt. kizárólag a felhasználóval való kapcsolatfelvételre, kapcsolattartásra és üzleti tevékenységével kapcsolatos, a felhasználó regisztrációjának megfelelő hírlevél küldése céljából használja. A regisztrációval Ön hozzájárulását adja, hogy a ValDeal Innovációs Zrt. a részére megadott adatokat nyilvántartsa, kezelje és a fenti célból felhasználja. Az adatkezelő a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatot nem jogosult használni.

5) Adatok törlési határideje: A regisztráció során megadott adatok addig maradnak a rendszerben, amíg a regisztrált felhasználó nem kezdeményezi azok törlését. A törléssel egyidejűleg helyreállíthatatlanul megsemmisül a felhasználó által törölt adat.

6) Adatokhoz hozzáférők köre, adattovábbítás: Az adatkezelő jogosult az adatokat az általa megbízott harmadik személynek adatfeldolgozás céljából átadni. Az adatfeldolgozó az adatokat az adatfeldolgozáson kívül más célra nem használhatja, továbbítására nem jogosult. Az adatkezelő az adatokat a fentieken kívül harmadik személynek kizárólag a jogszabály által kötelezően előírt esetben jogosult és egyben köteles továbbítani.

7) Az érintett tájékoztatás kérési joga: A felhasználó jogosult a honlapon megadott személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni. A tájékoztatás kiterjed a kezelt adatokra, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozó nevére, címére és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységére. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást. A felhasználó jogosult kérni a regisztráció során megadott adatai helyesbítését, törlését. A tájékoztatás, helyesbítés és törlés az info [at] valdeal [dot] com e-mail címen kérhető.

8) Felhasználó jogai személyes adatainak védelmével kapcsolatban: Amennyiben a felhasználó személyes adatai védelmének honlap üzemeltetője általi megsértését észleli, a hatályos jogszabályok által lehetővé tett jogérvényesítési lehetőségekkel élhet, illetve jogosult az Adatvédelmi Biztos irodájához fordulni ( adatved [at] obh [dot] hu ).

9) Belső adatvédelmi felelős neve: Polgárné Májer Ildikó, elérhetősége: polgarne [at] valdeal [dot] com

Másodlagos menü